Attesten kunnen aangevraagd worden via het e-mailadres info@doktervanbranteghem.be. Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Het invullen van formulieren vergt echter informatie en tijd. Hiervoor wordt er dus best een raadpleging aangevraagd.

Via e-mail kunnen geen medische vragen beantwoord worden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd. Bovendien is er de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. De dokter kan geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.